Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sylwester Żyła

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Arkadiusz Nowak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Adam Czyż